Ceník

Ceník služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění :

akupunktura tělová první vyšetření s aplikací                           900 Kč

akupunktura tělová kontrolní vyšetření s aplikací                    400 Kč

ušní akupunktura                                                                             150-200 Kč

 

akupunktura tělová, ušní dlouhodobá, opakovaná

léčba                                                                                                    dle dohody

 

homeopathie vstupní vyšetření ( 1-2 hodiny )                            1 200 Kč

homeopathie kontrolní vyšetření                                                  300 – 500 Kč

homeopathie dlouhodobá, opakovaná                                        dle dohody

 

vyšetření a aplikace Guna preparátů ( i s léčivým

přípravkem )                                                                                      400 Kč

 

podání infuzní léčby mimo léčby ze zdravotního

pojištění / bez materiálu a léků /                                                    150 Kč

podání infuze s vitaminem C                                                           800 Kč

podání infuze s vitaminem C a Citikolinem                                1000 Kč

podání infuze s vitaminem C a Glutationem                               1000 Kč

 

specializovaná komplexní konzultace mimo

ordinační hodiny, na základě dohody                                          od  1000 Kč

vyplnění formuláře pro komerční pojištění :                            350 – 450 Kč

kompletní výpis ze zdravotní dokumentace :                             600 Kč